woensdag 14 december 2011

Advies Little Grandmother: gebruik nu bergkristal

Advies Little Grandmother: gebruik nu bergkristal

Kiesha Crowther: vorig jaar gezien en nog steeds diep onder de indruk


MESSAGE BY LITTLE GRANDMOTHER TO THE WORLD
 APRIL 2, 2011


For so long I have been talking about those who live within the earth, and they are the ones who keep one of the main crystal skulls.  They will come to the surface at the time of *change* .. these people in South America are only a very small group of those who have been found.. there are many living within the earth. This is the most amazing time to be alive... and the ancient truths will come to the surface!GROW YOUR GARDENS NOW - Important! As you all know I've been telling you all to buy your SEEDS NOW and now I am asking you with all my heart to build a green house, and do it as soon as possible my dearest family, here is a way that is very easy and will help our planet.  Use what was once *trash* to create life, green. Begin today!

zaterdag 26 november 2011

Jonge moeder


Mamfulness is meelevend
Het woord compassie (medeleven) komt uit het Latijn en betekent ‘lijden met’. Compassie wordt gedefinieerd als een diep bewustzijn van het leed van iemand anders, in combinatie met de wens om dat te verlichten. In het Hebreeuws is meeleven raham, dat afstamt van rehem, wat ‘moederschoot’ betekent. Meelevend zijn, betekent dat je met je baarmoeder met een ander meevoelt, dat je die persoon met liefde omhult, zoals je zou doen met een kind in je baarmoeder.
Met mamfulness cultiveren we medeleven, zowel voor anderen als voor onszelf. We leren beter ons eigen leed te zien – hoe moe we zijn, hoe hard we werken, hoeveel we niet weten. We ontwikkelen het vermogen om onszelf te vergeven, van onszelf te houden en onszelf een beetje te geven wat we nodig hebben. Ons hart gaat open en we sluiten vrede met zelfs de moeilijkste ervaringen in ons leven.
Naarmate we toleranter en meelevender tegenover onszelf worden, kunnen we dat meeleven ook uitbreiden naar onze kinderen. We zien in hoe zij lijden en we leren beter te begrijpen wat erachter zit als ze moeilijk zijn. Door dit bewustzijn is de kans groter dat we niet reactief handelen, maar hun gedrag zo beantwoorden dat ze er wat aan hebben.
Ons medeleven is niet beperkt tot ons gezin; we voelen in onze baarmoeder het leed van zo veel mensen in onze gemeenschap en de wereld. We proberen ons er niet door te laten overweldigen, maar oefenen om het leed beter te bevatten in plaats van het te ontwijken of er gevoelloos voor te worden. Als ons hart opengaat, worden we aangespoord om zinvolle en meelevende actie te ondernemen.
Mamfulness is moederlijk zijn
Als we moeder worden, veranderen we voor altijd. Onze psychische, geestelijke, fysieke en emotionele grenzen verschuiven stuk voor stuk ingrijpend. Elizabeth Stone, nu professor aan de universiteit van Fordham, zei het ooit zo: ‘Het besluit dat je een kind wilt, heb je zo genomen. Maar je bent eeuwig bezig met besluiten dat je je hart buiten je lichaam moet laten rondlopen.’ Het gaat niet meer alleen om ons. Het ‘ik’ is een ‘wij’ geworden, en niets zal ooit nog hetzelfde zijn.’
Moeder zijn gaat niet alleen maar over zoete koek en lieve dingen (voor het geval je dat nog niet wist!). Het archetype van de Moeder is complex. Ons moederschap is koesterend, beschermend en creatief, of krachtig en zonodig destructief. Als we ons trainen in mamfulness, ervaren we hoe we onze manier van moederen afhankelijk van de omstandigheden moeten aanpassen. We leren hoe we een mondige moederhouding kunnen aannemen en een breed scala aan aspecten kunnen ontwikkelen. De dichteres Zelma Brown formuleerde het zo.
Ik heb handen groot genoeg
om de wereld te redden
en klein genoeg
om een kind in slaap te wiegen.
Als we mamfulness beoefenen, zijn we niet alleen moeder van onze kinderen, maar ook van onszelf. Wanneer ik met cliënten in therapie werk (meestal moeders), helpt dat ze veelal een moederlijke en koesterende ouder in zichzelf te vinden. Maar al te vaak is hun innerlijke stem bars en kritisch. Wanneer ze een positieve moederende aanwezigheid in zichzelf ontwikkelen, kunnen ze zichzelf beter kalmeren dan wanneer ze gestrest of bezorgd zijn. Ook voor hun kroost kunnen ze dan als moeder veel meelevender zijn.

Licht

 
"It is better to light candles
than to curse the darkness.
It is better to plant seeds
than to accuse the earth.
The world needs all of our power
and love and energy,
and each of us has something that we can give.
The trick is to find it and use it,
to find it and give it away.

So there will always be more.
We can be lights for each other,
and through each other's illumination
we will see the way.
Each of us is a seed,
a silent promise,
and it is always spring.
"
-Merle Shain, Canadese auteur-

Laat het verleden los, hoe moeilijk dat ook is.....Vier technieken om te vermijden dat oude herinneringen en patronen
zich blijven herhalen in het onderbewuste:
[   Ik hou van je.
o  Wanneer oude herinneringen zich blijven herhalen, zeg dan in stilte: “Ik hou van je, dierbare herinnering. Ik ben dankbaar voor de gelegenheid om je los te laten en mezelf vrij te maken.
o  Herinneringen blijven aanwezig totdat jij ze ontslaat.
o  ‘Ik hou van je’ kan ook toegepast worden als je niet bewust bent van problemen.
o  Gebruik deze techniek voortdurend.
[   Dank je.
o  Gebruik deze sleutel samen met ‘Ik hou van je’.
o  Gebruik ook voortdurend.
[   Blauw Zonnewater.
o  Drink veel blauw zonnewater. Water is een krachtige heler en zuivert alle systemen.
o  Neem een blauwe glazen fles, vul ze met water, sluit ze af met een kurk en zet ze een uur in de zon (of onder een gloeilamp).
o  Gebruik het om te drinken, te koken en te wassen.
o  Blauw zonnewater stopt de herhaling van oude patronen in het onderbewuste.
[   Aardbei en bosbes
o  Zowel vers als gedroogd helpen ze herinneringen en patronen los te laten.
Mijn leven en relaties baseer ik op volgende inzichten:

·         Het fysieke Universum is een verwerkelijking van mijn gedachten.
·         Als mijn gedachten negatief en destructief zijn, dan creëren zij onvermijdelijk een negatieve en destructieve fysieke realiteit.
·         Als mijn gedachten perfect zijn, dan creëren zij onvermijdelijk een realiteit die bruist van liefde.
·         Ik ben 100% verantwoordelijk voor de creatie van de realiteit zoals die hier en nu is.
·         Ik ben 100% verantwoordelijk om de negatieve en destructieve gedachten te verbeteren.
·         Er is geen buitenwereld. Alles bestaat als gedachten in mijn geest.

woensdag 23 november 2011

mooi gedicht van rumi

Alle zelfzuchtige pleziertjes zijn bedrog en oplichterij,
die lichtflits wordt omgeven door een muur van duisternis.
De bliksemschicht is maar van korte duur
en je hebt, door duisternis omgeven, nog een lange weg te gaan.
Bij dat licht kun je geen brief lezen
en evenmin naar je bestemming rijden.
Maar doordat jij je door de lichtflits laat misleiden,
trekken de zonnestralen zich van je terug.
Mijl na mijl leidt het bedrog van de lichtflits
je `s nachts zonder gids dieper in een donkere wildernis.

Het ene moment val je tegen een berg, het volgende in een rivier,
nu eens dwaal je hier rond, dan weer daar.
Zoeker van wereldse waardigheid, je vindt de gids nooit
en als je hem vindt, keer je je van hem af
met de woorden: `Zestig mijl heb ik al op deze weg afgelegd
en nu zegt deze gids dat ik de weg kwijt ben.
Als ik gehoor geef aan zijn wonderlijke raadgeving,
moet ik de reis opnieuw aanvangen onder zijn hoede.
Ik heb mijn leven gewijd aan deze reis.
Laat maar zitten. Wat komt, komt. Ga weg, meester!'

`Ja, je hebt al een hele reis achter de rug,
maar eigengereidheid levert net als de lichtflits weinig op.
Kom, leg een tiende van die reis af
omwille van de luisterrijke zon van goddelijke inspiratie.
Je las het vers: 'Vermoedens wegen niet op tegen de waarheid',
maar toch werd je door zo'n lichtflits blind voor het licht van de
zon.
Luister, stap in onze boot, arme stakker,
of leg in elk geval die boot van jou vast aan die van ons.'

(VI:4094-4106)

Uit: Roemi, Juwelen
Uitg. Synthese, Den Haag, 2006